Darina Moravcová - SWIMMAX

Winterova 2A, Piešťany

Ernest Jánoš - BAJA SOMDIS

Šafárikova 2, Piešťany