Kostol sv. Víta, Veľké Kostoľany

Farský kostol sv. Víta pochádzajúci z roku 1464.