Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.

Winterova 29, Piešťany

Balnea Splendid Hotel*** Piešťany

Winterova 29, Piešťany

Balnea Grand Hotel*** Piešťany

Winterova 29, Piešťany

Balnea Palace Hotel**** Piešťany

Winterova 29, Piešťany

Hotel Balnea Esplanade**** Piešťany

Winterova 29, Piešťany

Hotel Thermia Palace***** Piešťany

Winterova 29, Piešťany